(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất có diện tích 49.977 m2 tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo quy hoạch, khu đất này là đất để thực hiện Dự án “Trang trại mẫu nuôi heo và chuỗi thịt heo an toàn”. Đất được thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất, thời hạn cho thuê là 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

Công ty De Heus Animan Nutrition B.V (có địa chỉ tại Hà Lan) là doanh nghiệp đã trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất với giá là 4,045 tỷ đồng. Doanh nghiệp trúng đấu giá sẽ phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời gian quy định; sử dụng đất tuân thủ theo các quy định về pháp luật đất đai và các pháp luật có liên quan; xây dựng theo dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.