(BĐT) - Phát biểu tại Lễ phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp (DN) Việt Nam hội nhập - phát triển”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam cần phát triển với trình độ cao hơn, sự phát triển phải dựa trên đổi mới sáng tạo, dựa trên công nghệ tiên tiến và năng suất cao. Để làm được điều này, các DN Việt Nam phải đóng vai trò nòng cốt.

Để hỗ trợ DN phát triển, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong cả nước cần thực hiện “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” đối với DN. Trong đó, 3 đồng hành là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; hoàn thiện thể chế, pháp luật; thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của DN.