Ngày 21/12, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Phạm Duy Tuyến - người bị khởi tố, điều tra về hành vi nâng khống giá kit test COVID-19 gây thiệt hại 30 tỉ đồng.
Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Phạm Duy Tuyến. Ảnh: BCA

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Phạm Duy Tuyến. Ảnh: BCA

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng với ông Phạm Duy Tuyến - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đảng bộ Sở Y tế Hải Dương. Thời hạn đình chỉ sinh hoạt đảng thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Đảng (kể cả gia hạn, nếu có).

Cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho đến khi kết thúc điều tra xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ông Phạm Duy Tuyến có trách nhiệm cung cấp những thông tin có liên quan đến việc điều tra xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và các cơ quan có liên quan.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương, ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sai phạm của Giám đốc CDC tỉnh Phạm Duy Tuyến rất nghiêm trọng, đi ngược lại với nỗ lực chống dịch của cả hệ thống chính trị và gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Bí thư Hải Dương chỉ đạo, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật và không có vùng cấm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan và lãnh đạo các cơ quan khi xảy ra sự việc tại CDC tỉnh; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra Bộ Công an.

Theo Lao động