• Đình chỉ sinh hoạt Đảng Giám đốc CDC Hải Dương

    23/12/2021 08:45

    Ngày 21/12, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Phạm Duy Tuyến - người bị khởi tố, điều tra về hành vi nâng khống giá kit test COVID-19 gây thiệt hại 30 tỉ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư