(BĐT) - Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP. Hà Nội vừa chính thức có hiệu lực. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong đó quy định rõ điều kiện để tổ chức, đối tượng được tham gia và không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Theo đó, đối với trường hợp đấu giá đất để thực hiện dự án đầu tư, đất được đấu giá QSDĐ sau khi có quyết định giao đất của UBND Thành phố (đã hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng); có bản vẽ chỉ giới đường đỏ và văn bản thông tin hạ tầng kỹ thuật; văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất; quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch chi tiết 1/2000 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

Dựa trên quy định này, đối tượng được tham gia đấu giá QSDĐ để thực hiện dự án đầu tư cũng phải đảm bảo các điều kiện về năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư cũng như có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất. Ngoài ra, đối tượng được tham gia đấu giá QSDĐ để thực hiện dự án đầu tư không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Đơn vị tổ chức việc đấu giá QSDĐ được Thành phố giao đề xuất phương án đầu tư theo mục đích sử dụng đất với nội dung bao gồm: tên dự án, hình thức đầu tư, mục tiêu đầu tư, địa điểm đầu tư, quy mô dự án, diện tích sử dụng đất, ranh giới sử dụng đất, các chỉ tiêu về quy hoạch, kiến trúc, tổng mức đầu tư của dự án, thời gian và tiến độ thực hiện dự án, nguồn vốn, phương án quản lý, vận hành dự án, các ưu đãi đầu tư (nếu có)…