Điều chỉnh phù hợp định mức quản lý dự án ngành giao thông

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Cùng là công tác quản lý dự án, nhưng định mức quản lý dự án của ngành giao thông vận tải đang thấp hơn nhiều so với một số loại công trình khác. Ví dụ 1 dự án giá trị xây lắp 2.000 - 5.000 tỷ đồng, định mức chi phí quản lý của công trình giao thông chỉ bằng khoảng 80% so với công trình dân dụng, khoảng 90% công trình nông nghiệp.

Ông Lê Quốc Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án 7

Trong khi đó, công trình giao thông, nhất là công trình lớn, thường trải dài theo tuyến, ví dụ cao tốc Bắc - Nam, trung bình lên đến hàng trăm cây số, qua nhiều địa hình khác nhau, điều kiện khác nhau…, công tác quản lý rất khó khăn, phức tạp.

Bất cập này dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý dự án ngành giao thông, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Chúng tôi rất mong có sự điều chỉnh phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, liên quan đến công tác xây dựng định mức công trình giao thông nói chung, các định mức mới và định mức điều chỉnh chỉ được áp dụng cho công trình mới, do đó sẽ không tháo gỡ được khó khăn với công trình đang triển khai. Vì thế, cùng với đẩy nhanh tiến độ xây dựng các định mức mới, định mức điều chỉnh, kịp thời ban hành áp dụng, cần thiết cho phép áp dụng định mức này vào các dự án đang triển khai.

Chuyên đề