(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa chấp thuận điều chỉnh đầu tư Dự án Khu đô thị mới Nam Quốc lộ 51 (giai đoạn 1), phường Long Hương, thành phố Bà Rịa. Việc điều chỉnh lần này không làm thay đổi mục tiêu đầu tư, các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng và phương án đền bù giải phóng mặt bằng đã thực hiện cho toàn bộ Dự án trước đây đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Phối cảnh dự án Khu đô thị mới Nam Quốc lộ 51

Phối cảnh dự án Khu đô thị mới Nam Quốc lộ 51

Theo đó, quy mô Dự án được triển khai xây dựng đầy đủ và đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội trên khu đất có tổng diện tích khoảng 110.063,70 m2, điều chỉnh giảm 15.765,8m2 (so với Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND Tỉnh). Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 và Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND Tỉnh chấp thuận đầu tư Dự án.