(BĐT) - Năm 2020, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 dự kiến sản lượng điện đạt 4,500 triệu kWh, giảm 9% so với kết quả thực hiện năm 2019. Công ty dự kiến đạt  hơn 7.177 tỷ đồng tổng doanh thu và 620 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm 7% và 18% so với năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong năm 2020, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 dự kiến tăng cường phối hợp với các bên liên quan để bảo đảm đủ nhiên liệu vận hành theo hướng cân đối giữa sản lượng điện và lợi nhuận. Trong bối cảnh nguồn khí trong nước đang suy giảm, Công ty sẽ chủ động tìm kiếm các nguồn cung cấp khí bổ sung.

Về đầu tư phát triển, Công ty định hướng phát triển năng lượng tái tạo để góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng điện tự dùng.