Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 9/2/2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 9/2/2023, trên phạm vi cả nước có 613 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2023.

Nhà máy In tiền quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống pha chế dung dịch rửa và xử lý nước thải in lõm; Gói thầu Cung cấp và lắp đặt máy cắt - đóng gói liên hợp; Gói thầu Cung cấp và lắp đặt máy KCS hình nhỏ với giá gói thầu lần lượt là 94,847 tỷ đồng, 136,254 tỷ đồng và 222,931 tỷ đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự toán các gói thầu liên quan đến thiết bị sản xuất của Dự án NH.09B. Tổng dự toán là 2.753,681 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 16 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 33,223 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy trên địa bàn TP. Quảng Ngãi và Khu kinh tế Dung Quất. Tổng mức đầu tư của Dự án là 43 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hưng Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 22,650 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh sau đầu mối Trạm bơm Cầu Đừng, huyện Yên Mỹ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 26,7 tỷ đồng.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01XL Thi công xây lắp toàn bộ công trình, với giá gói thầu hơn 133,497 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè chống xói lở ven bờ biển Xóm Rớ, phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa (giai đoạn 3). Tổng mức đầu tư của Dự án là 150 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 39 Thi công xây dựng công trình, đoạn Km69+145 -:- Km76+230, với giá gói thầu hơn 160,565 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb. Tổng mức đầu tư của Dự án là 899,435 tỷ đồng.

UBND xã Phượng Mao (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Xây lắp, với giá gói thầu hơn 22,296 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đình làng thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 24,938 tỷ đồng.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 25,029 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo cơ sở làm việc Công an huyện Bình Xuyên thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30 tỷ đồng.

Chuyên đề