Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 9/12

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Trong ngày 9/12/2020, trên phạm vi cả nước có 788 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2021.

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu hành chính nghiệp vụ tại BHXH các huyện: Bình Xuyên, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Sông Lô, với giá gói thầu là 7.743.203.930 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu là 4.688.609.743 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa cụm đường Lê Tấn Quốc, hẻm 50 Nhất Chi Mai, đường Lê Văn Huân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 6,4 tỷ đồng.

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu là 1.204.489.539 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.984.413.000 đồng.

Công ty Điện lực Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 03 Thi công công trình, với giá gói thầu là 4.997.207.861 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cấy trạm biến áp (TBA), giảm bán kính cấp điện các TBA số 3 Nam Nghĩa, số 2 Hùng Tiến 3, số 4 Nam Giang, số 2 và số 5 Khánh Sơn 2, số 8 Kim Liên, số 5 thị trấn, số 3 Nam Hưng, số 2 Nam Thanh 1 do Điện lực Nam Đàn quản lý; TBA số 4 Hưng Mỹ, số 1 Nam Cát, số 3 Hưng Châu do Điện lực Hưng Nguyên quản lý. Tổng mức đầu tư của Dự án là 12,941 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 03 Thi công công trình, với giá gói thầu là 5.105.087.480 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cấy trạm biến áp (TBA), giảm bán kính cấp điện, giảm tiêu thụ điện năng các TBA số 2, 5 Thanh Chi, 1 Thanh Văn, 2 Thanh Văn, 1 và 4 Thanh Hưng, 5 Thanh Hương, 2 và 3 Thanh Tùng, 1 và 2 Lâm Phú, 2 và 4 Thanh Hương, 1 Lam Sơn, do Điện lực Thanh Chương quản lý. Tổng mức đầu tư của Dự án là 12,954 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói 03 Thi công công trình, với giá gói thầu 5.626.459.033 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cấy trạm biến áp (TBA), giảm bán kính cấp điện, giảm tiêu thụ điện năng các TBA số 1 Vĩnh Phú, số 3 và 5 Khai Sơn, số 3 và 5 Đỉnh Sơn, số 1 Bản Vều, số 3 Cẩm Sơn huyện Anh Sơn; Yên Khê 1 huyện Con Cuông. Tổng mức đầu tư của Dự án là 12,298 tỷ đồng.

Chuyên đề