Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 9-11/12

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong các ngày 9, 10 và 11/12/2022, trên phạm vi cả nước có 2.057 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2022, quý I/2023.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Lạng Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình chỉnh trang hệ thống vỉa hè, điện chiếu sáng, trang trí phường Chi Lăng, với giá gói thầu hơn 42,737 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Chỉnh trang hệ thống vỉa hè, điện chiếu sáng, trang trí phường Chi Lăng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 50,638 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Thi công xây dựng công trình + phí đảm bảo giao thông + phí đảm bảo môi trường, với giá gói thầu hơn 49,161 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp tuyến đường liên xã từ xã Bảo Nhai đến xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà. Tổng mức đầu tư của Dự án là 58,5 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13 Toàn bộ phần xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 41,104 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tu bổ, tôn tạo chùa Bảo Lâm, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 58,5 tỷ đồng.

Tổng công ty Hạ tầng mạng - VNPT Net sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt mở rộng thiết bị PE/ASBR/NIX, với giá gói thầu hơn 135,478 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng mạng VN2 PE/ASBR/NIX năm 2022. Tổng mức đầu tư của Dự án là 168,012 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng, thiết bị, thí nghiệm cấp điện, vệ sinh môi trường, phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, phí cấp quyền khai thác, ngừng cấp điện trở lại, nghiệm thu bàn giao cấp điện, với giá gói thầu hơn 48,592 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng đất dân cư điểm xen kẹp thôn Tân Thành, xã Bình Dương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 70,8 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 16 Thi công xây lắp hạng mục công trình chính (đoạn Km0+000 - Km6+000), Gói thầu số 17 Thi công xây lắp hạng mục công trình chính (đoạn Km6+000 - Km12+400) và Gói thầu số 18 Thi công xây lắp hạng mục công trình chính (đoạn Km12+400 - Km18+800), với giá gói thầu lần lượt hơn 73,134 tỷ đồng, hơn 80,867 tỷ đồng và hơn 63,095 tỷ đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp Đường tỉnh 958 (tuyến Tri Tôn - Vàm Rầy). Tổng mức đầu tư của Dự án là 260,833 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư