Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 27/3

(BĐT) - Trong ngày 27/3/2019, trên phạm vi cả nước có 608 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2019.

UBND quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công xây dựng, hạng mục chung thuộc Dự án Cải tạo, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp và cống hóa thành mương kín tuyến mương Nguyễn Cơ Thạch đến hết đường Đỗ Xuân Hợp, với giá gói thầu là 346.565.209.000 đồng; Gói thầu số 07 Thi công xây dựng, hạng mục chung thuộc Dự án Cống hóa thành mương kín để làm đường giao thông tuyến mương Đồng Bông, với giá gói thầu 186.073.587.040 đồng.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Xây dựng mới trạm 110kV Hồ Yên Sở (Công viên Yên Sở) và nhánh rẽ. Cụ thể: Gói thầu 7 Cung cấp máy biến áp, với giá gói thầu là 40.386.985.587 đồng; Gói thầu 8 Cung cấp thiết bị trạm, hệ thống DCS/SCADA và thông tin toàn trạm, với giá gói thầu là 55.161.195.924 đồng; Gói thầu 9.1 Xây dựng đường dây và trạm biến áp, với giá gói thầu là 27.164.172.410 đồng.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Trụ sở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Vinh, với giá gói thầu là 34.819.423.000 đồng.

Công ty CP Long Hậu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, với giá gói thầu là 48.118.462.439 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư - tái định cư Long Hậu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 337.289.883.894 đồng.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây lắp thuộc Dự án Khu dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong, với giá gói thầu là 134.520.501.000 đồng.

Chuyên đề