Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 2/2/2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 2/2/2023, trên phạm vi cả nước có 522 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý III/2023.

Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (tên cũ: Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua hệ thống thiết bị chống ăn mòn cho 4 xưởng BP-WS-01, BP-WS-02, BP-WS-03 và BP-WS-04 và Gói thầu Mua hệ thống thiết bị chống ăn mòn cho 2 xưởng BP-WS-05 và BP-WS-06 thuộc Dự toán Đầu tư trang thiết bị chống ăn mòn phục vụ thi công chế tạo cơ khí, với giá gói thầu lần lượt 104,322 tỷ đồng và 106,015 tỷ đồng; Gói thầu Mua 3 xe nâng tổng đoạn thuộc Dự toán Đầu tư 3 xe nâng tổng đoạn phục vụ thi công chế tạo cơ khí, với giá gói thầu 96,8 tỷ đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Cung cấp và vận chuyển cột thép và Gói thầu số 10 Cung cấp và vận chuyển dây dẫn, dây chống sét, với giá gói thầu lần lượt 144,896 tỷ đồng và 117,692 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 220 kV Tương Dương - Đô Lương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 685,182 tỷ đồng.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Toàn bộ phần xây dựng công trình thuộc Dự án Kè sông Nậm Mộ đoạn qua Khối 4, Khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, với giá gói thầu hơn 87,642 tỷ đồng.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng thuộc Dự án Sửa chữa đường sắt đoạn từ Km75+200 - Km82+250, tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai, với giá gói thầu hơn 65,448 tỷ đồng.

Chuyên đề