Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 18/1

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 18/1/2022, trên phạm vi cả nước có 625 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 295,832 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 456.324.475.000 đồng.

UBND thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 79,061 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến đường N4 khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 122.016.330.000 đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Toàn bộ khối lượng thiết bị và xây lắp (Gói số 3), với giá gói thầu hơn 25,453 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025. Tổng mức đầu tư của Dự án là 27 tỷ đồng.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu lần lượt là 43.056.228.374 đồng và 128.093.377.558 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự toán Mua thuốc năm 2021 - 2022. Tổng dự toán là 171.989.750.932 đồng.

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 (tỉnh Bình Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 43,563 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa mặt đường và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông các đoạn Km1218+850 - Km1230+700, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Định. Tổng mức đầu tư của Dự án là 52.247.150.000 đồng.

Chuyên đề