Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 13/7

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 13/7/2022, trên phạm vi cả nước có 809 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2022.

Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 40 Thi công xây dựng công trình Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến nút N29), với giá gói thầu hơn 187,594 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) Khu kinh tế Định An (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 568.234.562.030 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả bảo hiểm) thuộc Dự án Đường từ trung tâm đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc nối Đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung, với giá gói thầu hơn 149,119 tỷ đồng.

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thuốc generic năm 2022 cho Bệnh viện Bạch Mai, mã hiệu ĐTRR.GEN.03.2022 bằng nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, với giá gói thầu hơn 98,043 tỷ đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 Cung cấp và vận chuyển cột thép, với giá gói thầu hơn 88,098 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 422,308 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Xây dựng kè bảo vệ bờ (từ K0+000 đến K0+510) và Gói thầu số 09 Xây dựng kè bảo vệ bờ (từ K0+510 đến KF), với giá gói thầu lần lượt là 94,896 tỷ đồng và 260,951 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Xử lý cấp bách sạt lở sông Tiền khu vực xã Tân Mỹ, Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Tổng mức đầu tư của Dự án là 399.077.198.000 đồng.

Chuyên đề