Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 08/01

(BĐT) - Trong ngày 8/1/2019, trên phạm vi cả nước có 443 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và II/2019.

UBND xã Tân Tiến (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 12.154.912.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Tiểu học Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường (giai đoạn 2), hạng mục xây mới nhà lớp học 3 tầng 18 phòng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.874.200.000 đồng.

Ban Thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng + thiết bị, với giá gói thầu hơn 29,089 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Giao lưu văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 32.133.741.288 đồng.

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Mạo Khê - TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Sàng, tuyển than bằng công nghệ tuyển lắng, với giá gói thầu hơn 88,610 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thi công tuyển lắng than giai đoạn 3 năm 2019 - 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 93.041.136.065 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu 18.863.816.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường ứng cứu, di dân vùng phân lũ, chậm lũ liên xã Xích Thổ - Gia Sơn - Gia Thủy, huyện Nho Quan. Tổng mức đầu tư của Dự án là 23 tỷ đồng.

Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thuốc generic và Gói thầu số 02 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu lần lượt là 396.899.533.980 đồng và 88.347.670.440 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thuốc tân dược, thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 505.152.261.420 đồng.

Chuyên đề