#Bệnh viện Quân y 175
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hơn 776 tỷ đồng mua sắm thuốc tại Bệnh viện Quân y 175

(BĐT) - Bộ Quốc phòng vừa phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc hóa dược, thuốc phóng xạ - chất đánh dấu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền năm 2023 của Bệnh viện Quân y 175, với tổng dự toán 776,616 tỷ đồng, được đầu tư từ quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện.
Bệnh viện Quân y 175 mua thuốc tân dược, thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu năm 2021 - 2022 hơn 660 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hơn 660 tỷ đồng mua thuốc tại Bệnh viện Quân y 175/BQP

(BĐT) - Bộ Quốc phòng vừa phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc tân dược, thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu năm 2021 - 2022 của Bệnh viện Quân y 175, với tổng dự toán 660,214 tỷ đồng.