(BĐT) - Bộ Quốc phòng vừa phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung thuốc tân dược năm 2021 của Bệnh viện Quân y 175.
Hơn 204 tỷ mua thuốc bổ sung cho Bệnh viện Quân y 175. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hơn 204 tỷ mua thuốc bổ sung cho Bệnh viện Quân y 175. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kế hoạch được duyệt gồm 2 gói thầu, với tổng dự toán 204.991.487.182 đồng, được đầu tư từ quỹ bảo hiểm y tế, dịch vụ y tế và các nguồn thu từ khám chữa bệnh của Bệnh viện.

Theo đó, 2 gói thầu cùng lựa chọn nhà thầu thực hiện thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng; dự kiến cùng mở thầu ngày 29/4/2021, gồm: Gói thầu Thuốc generic (giá gói thầu 167.951.859.420 đồng); Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (giá gói thầu 40.172.001.362 đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.