(BĐT) - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa lựa chọn được nhà thầu thực hiện 5 gói thầu thuộc Dự án Mua sắm công tơ đợt 2 phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. Theo đó, mỗi gói thầu có 3 nhà thầu tham dự và tất cả đều “vui vẻ” vì ai cũng có phần với tỷ lệ giảm giá sát sao. Tình trạng này khá phổ biến tại một số gói thầu khác do EVNNPC hoặc các đơn vị thành viên mời thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông tin EVNNPC công bố, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tại cả 5 gói thầu thuộc Dự án Mua sắm công tơ đợt 2 phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, gồm: Liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông - Công ty TNHH Cung ứng vật tư khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ (Liên danh IFC - TSI), Công ty CP Thiết bị công nghiệp Hữu Hồng, Công ty CP Thiết bị điện Gelex.

Trong đó, Liên danh IFC - TSI là nhà thầu trúng Gói 3 (giá trúng thầu 151,661 tỷ đồng) và Gói 4 (giá trúng thầu 101,529 tỷ đồng). Công ty CP Thiết bị công nghiệp Hữu Hồng trúng Gói 1 (giá trúng thầu 99,732 tỷ đồng) và Gói 2 (giá trúng thầu 138,32 tỷ đồng). Công ty CP Thiết bị điện Gelex là nhà thầu trúng Gói 5, với giá trúng thầu 214,23 tỷ đồng.

Tại cả 5 gói thầu, các nhà thầu đều vượt qua bước đánh giá kỹ thuật, sau đó 2 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá tài chính với mức chào giá chênh lệnh nhau chỉ vài trăm nghìn đồng. Theo đó, tỷ lệ tiết kiệm ở mỗi gói thầu đạt từ 0,3% đến 0,4%.

Trước đó, tháng 12/2020, Liên danh IFC - TSI cùng Hữu Hồng và Gelex cũng tham dự các gói thầu tại Dự án Mua sắm công tơ đợt 1 phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 cho EVNNPC. Kết quả, Liên danh IFC - TSI trúng Gói 1 (giá trúng thầu 170,674 tỷ đồng); Công ty CP Thiết bị công nghiệp Hữu Hồng trúng Gói 2, Gói 4 và Gói 5, với tổng giá trúng thầu 206,104 tỷ đồng. Công ty CP Thiết bị điện Gelex được công bố trúng Gói 3, giá trúng thầu 162,743 tỷ đồng. Tại những gói thầu này, tỷ lệ giảm giá đều đạt dưới 1%. Riêng tại Gói 5, tỷ lệ giảm giá bằng 0.

Mở rộng khảo sát tại nhiều gói thầu khác do các công ty điện lực thành viên của EVNNPC mời thầu đều cho thấy “kịch bản” tương tự. Đơn cử, tháng 12/2020, Gelex được công bố trúng Gói thầu Mua sắm công tơ điện tử lần 1 năm 2021 tại Công ty Điện lực Hải Dương (giá trúng thầu 34,318 tỷ đồng), trong đó, Hữu Hồng là nhà thầu bị loại ở bước đánh giá tài chính với giá chào thầu cao hơn Gelex 121.000 đồng.

Tháng 8/2020, cũng tại Công ty Điện lực Hải Dương, Hữu Hồng là nhà thầu trúng Gói thầu Mua sắm công tơ điện tử phục vụ sản xuất kinh doanh lần 2 năm 2020, với giá trúng thầu 23,507 tỷ đồng, chỉ thấp hơn giá chào thầu của Gelex 42.000 đồng.

Bên cạnh vai trò đối thủ, những nhà thầu này cũng từng liên danh trúng một số gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị điện. Ví dụ, Liên danh Gelex - IFC - TSI từng trúng 2 gói thầu tại EVNCPC trong năm 2018, đó là Gói thầu Mua sắm 170.000 công tơ điện tử một pha một giá đợt 1 năm 2018 và Gói 3 Mua sắm 100.000 công tơ điện một pha một giá có module đo xa RF đợt 2 phục vụ sản xuất kinh doanh điện năm 2018, với tổng giá trúng thầu trên 125 tỷ đồng...

Thống kê sơ bộ từ dữ liệu của Báo Đấu thầu cho thấy, hơn 4 năm qua, trong vai trò nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, các nhà thầu này được công bố trúng nhiều gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị điện tại nhiều chủ đầu tư/bên mời thầu trên phạm vi cả nước. Trong đó, Công ty CP Thiết bị công nghiệp Hữu Hồng có thành tích nổi bật nhất với 260 gói thầu. Tiếp đến là Công ty CP Thiết bị điện Gelex với khoảng trên 130 gói thầu. Công ty CP Tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông (IFC) trúng trên 80 gói thầu. Công ty TNHH Thiết bị vật tư khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ (TSI) được công bố trúng khoảng trên dưới 40 gói thầu.