Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn báo lãi giảm 10% trong quý III

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (mã chứng khoán: SCS) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 167,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 114,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 10,4% và 10% so với quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 495,4 tỷ đồng, giảm 9,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 335,8 tỷ đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng và hiện đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch.

Tính tới cuối quý III/2020, Công ty đang có 201 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, tăng 11,6% so với đầu năm và hơn 54 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn. Đáng chú ý, Công ty không có khoản vay ngắn và dài hạn.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư