(BĐT) - Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (mã chứng khoán: SCS) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 167,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 114,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 10,4% và 10% so với quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 495,4 tỷ đồng, giảm 9,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 335,8 tỷ đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng và hiện đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch.

Tính tới cuối quý III/2020, Công ty đang có 201 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, tăng 11,6% so với đầu năm và hơn 54 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn. Đáng chú ý, Công ty không có khoản vay ngắn và dài hạn.