(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo về việc niêm yết cổ phiếu Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Theo đó, khối lượng chứng khoán niêm yết là 129,36 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, mã chứng khoán là DGC.

Theo báo cáo tài chính quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.520 tỷ đồng, tăng 31%; lãi sau thuế 199,6 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu duy trì ở mức 6.084 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 700 tỷ đồng; tăng lần lượt 20% và 22,6% so với thực hiện năm 2019.

Hồi tháng 6/2020, tại Nhà máy Hóa chất Đức Giang Hưng Yên đã xảy ra 1 vụ hỏa hoạn cháy nổ tại Xưởng Hóa chất Tinh khiết của Nhà máy. Vụ cháy không có thiệt hại về người; thiệt hại về nhà xưởng, máy móc thiết bị, hàng hóa ước tính khoảng 5 tỷ đồng.