(BĐT) - Ngày 19/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề đánh giá công tác lập các quy hoạch theo Luật Quy hoạch, các khó khăn, vướng mắc, bất cập, đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ lập quy hoạch thời gian tới.
Quá trình thực hiện Luật Quy hoạch nảy sinh nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ kịp thời. Ảnh: Lê Tiên

Quá trình thực hiện Luật Quy hoạch nảy sinh nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ kịp thời. Ảnh: Lê Tiên

Theo một số đại biểu dự Phiên họp, thực tế từ năm 2011 - 2021, chỉ có 31 quy hoạch ngành quốc gia được phê duyệt (trừ các quy hoạch xây dựng và đô thị thực hiện theo Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị). Còn theo Luật Quy hoạch, số lượng quy hoạch phải lập rất lớn (111 quy hoạch), trong khi từ nay đến cuối năm 2022 chỉ còn 8 tháng. Tất cả các quy hoạch đang được triển khai tích cực, song số lượng cần phê duyệt còn lại rất lớn. Quá trình thực hiện Luật Quy hoạch nảy sinh nhiều khó khăn, vướng mắc.

Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, công tác quy hoạch có vị trí, vai trò rất quan trọng. Việc ban hành và triển khai Luật Quy hoạch đã giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình xây dựng quy hoạch, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, đây là việc mới, khó nên quá trình thực hiện gặp nhiều vướng mắc... Do đó, Thủ tướng yêu cầu, với quyết tâm cao, phải rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, đề xuất các cấp có thẩm quyền trên cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn.

Qua thảo luận, các ý kiến tại Phiên họp đều thống nhất kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết mới vào Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV theo trình tự, thủ tục rút gọn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch trên cơ sở bám sát hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội. Về lâu dài phải tiếp tục sơ kết, tổng kết, đánh giá, rà soát kỹ lưỡng để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch.