Đẩy nhanh tiến độ cải tạo Quốc lộ 20 qua tỉnh Lâm Đồng

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu Ban quản lý dự án 85, Nhà đầu tư Công ty TNHH BOT và BT Dự án Đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 khẩn trương chuẩn bị các tài liệu cần thiết để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản yêu cầu Ban quản lý dự án (QLDA) 85, Nhà đầu tư Công ty TNHH BOT và BT Dự án Đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo Quốc lộ (QL) 20 đoạn Km123+105,15 - Km268 (tỉnh Lâm Đồng)  khẩn trương chuẩn bị các tài liệu, nêu rõ vướng mắc cần giải quyết, các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ.

Đối với thành phần II đoạn BT thuộc Dự án, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát và lập lại tiến độ chi tiết; hoàn thành trước Tết Nguyên đán 6/9 gói thầu còn lại. Đối với các cầu cũ trên tuyến, Ban QLDA 85 và Nhà đầu tư rà soát lại các cầu hẹp chưa phù hợp với đường sau khi hoàn thành, các cầu yếu cần phải gia cố.

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình thuộc Bộ GTVT được giao chủ trì tham mưu Bộ phương án xử lý. Trong năm 2016, Bộ GTVT cho phép tiếp tục thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đối với các đoạn của Dự án chưa triển khai thi công và phải sửa chữa triệt để các hư hỏng trong mùa khô năm 2016.           

Chuyên đề