Đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng sửa chữa lớn Nhà máy Điện Phú Mỹ 1

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cung cấp vật tư, dịch vụ phục hồi và dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác sửa chữa lớn các tổ máy - Nhà máy Điện Phú Mỹ 1 với tổng dự toán 2.053,75 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong quý I/2022, Công ty sẽ đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu Cung cấp vật tư, dịch vụ phục hồi và dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác sửa chữa lớn các tổ máy - Nhà máy Điện Phú Mỹ 1 (giá gói thầu 1.773,5 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 84 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, được thực hiện tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tổng công ty Phát điện 3 cho biết, Gói thầu trên thực hiện trong vòng 7 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc một chu kỳ đại tu các tổ máy Nhà máy tùy theo điều kiện nào đến trước.

Chuyên đề