Đầu tư hơn 185 tỷ đồng phát triển hệ thống y tế ở tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, dự án thành phần tỉnh Long An vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở (dự án thành phần tỉnh Long An) sử dụng vốn ODA với tổng mức đầu tư 185,695 tỷ đồng.

Dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh Long An, do Sở Y tế tỉnh Long An làm chủ đầu tư.

Theo đó, Gói thầu Mua sắm tủ bảo quản vắc-xin cho trạm y tế xã (giá gói thầu 9,212 tỷ đồng) sẽ được đấu thầu rộng rãi qua mạng trong quý IV/2022. Một số gói thầu khác thuộc Dự án đến nay đã chọn xong như thầu như: Gói thầu Nâng cấp, cải tạo Trạm Y tế xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc; Gói thầu Nâng cấp, cải tạo Trạm Y tế xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc…

Chuyên đề

Kết nối đầu tư