(BĐT) - Chủ trương đầu tư Dự án Đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo hình thức PPP (hợp đồng BOT) và phương án hỗ trợ đầu tư bằng quyền thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương sau khi kết thúc thời gian thu phí hỗ trợ Dự án Đầu tư đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vừa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm an toàn trong khai thác và hiệu quả đầu tư; cập nhật, tính toán đầy đủ tổng mức đầu tư và phương án tài chính của Dự án; xác định chính xác thời gian thu phí và mức hỗ trợ bằng quyền thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Đồng thời chỉ đạo triển khai Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và các quy định của pháp luật hiện hành.

Dự án có điểm đầu tại nút giao với Quốc lộ 80 thuộc xã Tân Hòa, TP. Vĩnh Long, điểm cuối tại nút giao Chà Và trên Quốc lộ 1 thuộc xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Đơn vị tư vấn Dự án là Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI).

Dự kiến, Dự án được khởi công trong quý II/2016 và hoàn thành vào quý IV/2018.