(BĐT) - UBND tỉnh Lào Cai vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần thứ 2 - Tiểu dự án Đô thị Sa Pa, tỉnh Lào Cai, vốn vay ADB (phần vốn dư) với tổng mức đầu tư 894,323 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA và vốn đối ứng trong nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai làm chủ đầu tư, Ban Quản lý các dự án nước ngoài tỉnh Lào Cai làm bên mời thầu.

Theo kế hoạch, quý IV/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 32 SP4 - Thi công xây dựng Cầu cạn tại Km7+500-Km7+800 Tỉnh lộ 152 (giá gói thầu 86,028 tỷ đồng). Quý I/2022 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 38 SP5 - Thi công xây dựng mở rộng phạm vi nâng cấp nội thị thị xã Sa Pa (các tuyến phố trong khu vực nội thị Sa Pa cũ, giá gói thầu 84,514 tỷ đồng). Cả 2 gói thầu trên đều được đấu thầu qua mạng, thời gian thực hiện hợp đồng 14 tháng.