(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư 216,9 tỷ đồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng ngân sách.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý III/2021, Bên mời thầu sẽ đấu thầu rộng rãi 3 gói thầu thuộc Tiểu dự án gồm: Gói thầu C1-PT-GD2-W1 Sửa chữa, nâng cấp và bảo hiểm xây dựng các hồ: Đá Đen, Núi Đẫu, Nhà Giặc, Vĩnh Lại - huyện Đoan Hùng (giá gói thầu 19,69 tỷ đồng); Gói thầu C1-PT-GD2-W2 Sửa chữa, nâng cấp và bảo hiểm xây dựng các hồ: Dộc Hẹp, Hồ Sụ - huyện Thanh Thủy; Cây Quýt - huyện Hạ Hòa; Ba Gạc, Trầm Sắt - huyện Thanh Ba; Đầm Gai, Hồ Vỡ - huyện Yên Lập; Đát Dội, Dộc Gạo - huyện Cẩm Khê (giá gói thầu 60,07 tỷ đồng); Gói thầu C1-PT-GD2-W3 Thi công xây dựng các hạng mục: Khoan phụt xử lý thấm, xử lý mối và thiết bị cơ khí của 13 hồ (giá gói thầu 18,24 tỷ đồng).