(BĐT) - Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung (bên mời thầu) vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu. Theo đó, 2 nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 78 (Nhà thầu 78) và Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp 504 (Nhà thầu 504).
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Cụ thể, Ban đã trao 3 gói thầu cho Nhà thầu 504. Đó là Gói thầu 04/TV-Kr.Năng: “Khảo sát giai đoạn thiết kế và lập thiết kế - dự toán” thuộc Dự án TBA 110kV Krông Năng và đấu nối; Gói thầu 04/TV-Đ.Đa: “Lập thiết kế - dự toán” thuộc Dự án TBA 110kV Đống Đa và đấu nối; Gói thầu CPC-KFW3.1-HB2-KSTK: “Khảo sát giai đoạn thiết kế và lập thiết kế - dự toán” thuộc Dự án TBA 110kV Hòa Bình 2 và đấu nối.

Tổng giá trị trúng thầu của 3 gói thầu nêu trên là gần 8 tỷ đồng. Điều đặc biệt, trong quá trình lựa chọn nhà thầu cả 3 gói thầu này, một nguồn tin cho biết, chỉ có 3 nhà thầu tham gia mua hồ sơ mời thầu (HSMT) và nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Các nhà thầu này lần lượt là: Nhà thầu 78; Nhà thầu 504 và Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 5.

Tương tự, Ban đã trao 2 gói thầu còn lại cho Nhà thầu 78. Cụ thể, thứ nhất là Gói thầu 04/TV-IaGrai: “Khảo sát giai đoạn thiết kế và lập thiết kế - dự toán” thuộc Dự án TBA 110kV IaGrai và đấu nối. Thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, nguồn tin của Báo Đấu thầu cho hay, đã có 3 nhà thầu tham gia mua HSMT và nộp HSDT là: Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng điện 3 Đà Nẵng; Nhà thầu 78 và Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 5. Qua quá trình đánh giá HSDT, Nhà thầu 78 đã trúng thầu với giá trúng thầu là 5,3 tỷ đồng.

Thứ hai là Gói thầu 04/TV-BoTrach: “Lập thiết kế - dự toán” thuộc Dự án TBA 110kV Bố Trạch và đấu nối. Giá trúng thầu của Nhà thầu 78 là 1,621 tỷ đồng, giảm hơn 100 triệu đồng so với giá gói thầu. Theo nguồn tin của Báo Đấu thầu, 3 nhà thầu tham gia mua HSMT và nộp HSDT Gói thầu 04/TV-BoTrach cũng chính là 3 nhà thầu tham gia Gói thầu 04/TV-IaGrai nêu trên.

Đại diện Bên mời thầu cho biết: Dường như đây là các gói thầu có quy mô nhỏ nên không có nhiều nhà thầu quan tâm. Tuy nhiên, các nhà thầu trúng thầu đều là những nhà thầu có năng lực tốt, đặc biệt trước đó họ đã tham gia và trúng thầu một số gói thầu do Ban mời thầu. Trong quá trình này, năng lực của các nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu.

Nhà thầu 78 và Nhà thầu 504 đều có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP. Đà Nẵng.