(BĐT) - Dự án Khu đô thị mới Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định với tổng mức đầu tư 870,45 tỷ đồng sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án, đây là dự án đầu tư có sử dụng đất, địa điểm đầu tư tại phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn với diện tích 42,5 ha. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là quý II/2020. Mục tiêu đầu tư nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng đô thị An Nhơn, quy hoạch đô thị kết nối 2 đô thị hiện hữu của thị xã An Nhơn là phường Bình Định (phía Nam) và phường Đập Đá (phía Bắc) với chức năng là khu thương mại - dịch vụ, dân cư...

Dự án đã thực hiện sơ tuyển rộng rãi quốc tế từ ngày 10/2 đến 11/3/2020 và 2 nhà đầu tư đã trúng sơ tuyển.