(BĐT) - Theo lộ trình, tỷ lệ lựa chọn nhà thầu (LCNT) qua mạng năm 2019 bằng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu. 
Năm 2019, các đơn vị thuộc Bộ Y tế có 371 gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng. Ảnh: Lê Tiên

Năm 2019, các đơn vị thuộc Bộ Y tế có 371 gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng. Ảnh: Lê Tiên

Tuy nhiên, theo thống kê của Báo Đấu thầu, có 33/37 bộ, ngành chưa đạt chỉ tiêu về tỷ lệ số lượng gói thầu, 23/37 bộ, ngành chưa đạt chỉ tiêu về tỷ lệ giá trị gói thầu, trong đó có Bộ Y tế. Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên được Bộ Y tế lý giải là do tính đặc thù của ngành y tế.

Theo báo cáo công tác đấu thầu của Bộ Y tế, trong năm 2019, toàn ngành y tế đã thực hiện LCNT cho 2.353 gói thầu với tổng giá gói thầu là 141.307 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 133.152 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 5,7% (tương đương 8.155 tỷ đồng). Trong đó, có 371 gói thầu LCNT qua mạng với tổng giá gói thầu là 28.814 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 28.338 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 1,65%.

Cụ thể, có 106 gói thầu sử dụng vốn nhà nước dành cho dự án đầu tư phát triển áp dụng LCNT qua mạng (đạt 18,47%), trong đó có 67 gói thầu đấu thầu rộng rãi, 39 gói thầu chào hàng cạnh tranh. 255 gói thầu sử dụng vốn nhà nước dành cho các dự án mua sắm thường xuyên áp dụng LCNT qua mạng (đạt 14,73%), trong đó có 117 gói thầu đấu thầu rộng rãi, 138 gói thầu chào hàng cạnh tranh. 10 gói thầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ áp dụng đấu thầu qua mạng (đạt 20,83%).

Theo Bộ Y tế, nguyên nhân chủ yếu khiến số lượng gói thầu LCNT qua mạng còn ít là do tính đặc thù cao của ngành y tế. Các gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế đều xét trên mặt hàng. Các gói thầu thường có hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn mặt hàng. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải thực hiện với từng phần của gói thầu, do không có nhà thầu nào đủ khả năng cung ứng đầy đủ tất cả hàng hóa của một gói thầu. Vì vậy, một gói thầu thường có nhiều nhà thầu trúng thầu. 

Mặt khác, theo Bộ Y tế, các gói thầu quy mô nhỏ như xử lý chất thải nguy hại, giặt là đồ vải y tế, mua vật tư y tế cũng khó áp dụng hình thức LCNT qua mạng.

Theo khảo sát, trong số các gói thầu thực hiện LCNT qua mạng năm 2019 của ngành y tế, có 38 gói thầu mua sắm hàng hóa có quy mô từ 5 tỷ đồng đến 38,37 tỷ đồng (bao gồm cả 2 gói thầu đã hủy thầu). Trong đó, 11 gói thầu có từ 2 - 3 nhà thầu tham dự, 27 gói thầu còn lại chỉ có 1 nhà thầu tham dự.