(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu cung cấp thuốc 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 với tổng giá dự toán 776,732 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn thu hợp pháp khác.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, tháng 7/2021, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam sẽ đấu thầu rộng rãi 3 gói thầu gồm: Gói số 1 Gói thầu thuốc generic (giá gói thầu 678,049 tỷ đồng); Gói thầu số 3 Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyển (giá gói thầu 39,879 tỷ đồng); Gói thầu số 5 Gói thầu vị thuốc cổ truyền (giá gói thầu 58,803 tỷ đồng).

Phương thức lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu trên là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng, hợp đồng trọn gói.