#Cung cấp thuốc
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đấu thầu hơn 776 tỷ cung cấp thuốc tại Quảng Nam

(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu cung cấp thuốc 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 với tổng giá dự toán 776,732 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn thu hợp pháp khác.