Bệnh viện Nội tiết TW chọn được 261 mặt hàng trúng thầu hơn 369 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Bệnh viện Nội tiết Trung ương (TW) vừa hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 3 năm 2022 với tổng dự toán là 411,595 tỷ đồng. Thông qua đấu thầu, Bệnh viện đã chọn được 261/314 mặt hàng trúng thầu với tổng giá trúng thầu là 369,979 tỷ đồng.
Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 3 năm 2022 với tổng dự toán là 411,595 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 3 năm 2022 với tổng dự toán là 411,595 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự toán gồm có 2 gói thầu, Gói số 1 Thuốc Generic (gồm 225 danh mục, 05 nhóm) và Gói số 2 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (89 danh mục). Hồ sơ mời thầu của các gói thầu được phê duyệt vào tháng 5/2022.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói số 1 có 47 nhà thầu trúng thầu 176/225 mặt hàng với tổng giá trúng thầu là 161,774 tỷ đồng. Gói số 2 có 4 nhà thầu trúng thầu 85/89 mặt hàng thuốc với tổng giá trúng thầu là 208,205 tỷ đồng.

Trong số các nhà thầu trúng thầu, Công ty CP Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội trúng thầu 51 mặt hàng với giá 59,056 tỷ đồng của Gói số 1 và 1 mặt hàng thuốc với giá 21,053 tỷ đồng của Gói số 2. Công ty TNHH MTV Dược liệu Trung ương 2 trúng 51 mặt hàng với giá 99,769 tỷ đồng của Gói số 2 và 19 mặt hàng thuốc với giá 22,649 tỷ đồng của Gói số 1. Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương trúng 11 mặt hàng với giá 46,832 tỷ đồng của Gói số 2 và 5 mặt hàng với giá 6,553 tỷ đồng của Gói số 1. Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 trúng thầu 2 mặt hàng với giá 2,546 tỷ đồng của Gói số 2 và 12 mặt hàng với giá 3,826 tỷ đồng của Gói số 1.

Trước đó, vào tháng 2/2022, Bệnh viện đã mua sắm trực tiếp Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 2 năm 2022 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán của Bệnh viện với tổng dự toán là 25,199 tỷ đồng. Việc đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 1 năm 2022 bằng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán của Bệnh viện được hoàn thành vào giữa tháng 3/2022.

Chuyên đề