489,352 tỷ đồng mua thuốc cho Bệnh viện Nhi Trung ương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - 2 gói thầu thuộc Dự toán cung cấp thuốc lần 1 năm 2022 của Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi từ quý II/2022 với tổng dự toán là 489,352 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, Gói thầu Thuốc generic có giá là 428,622 tỷ đồng. Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có giá là 60,729 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện các gói thầu được sử dụng từ ngân sách nhà nước, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chuyên đề