(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà thông báo bán đấu giá tài sản do Ban QLDA các CTXD Nha Trang ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Khánh Hoà

Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Thư viện tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

Tài sản đấu giá là tài sản thanh lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Cụ thể:

3.1. Tài sản đấu giá: Xe ô tô 12 chỗ ngồi hiệu Mitsubishi, biển số 79A-003.90 (dạng phế liệu).

* Đặc điểm của tài sản:

- Loại phương tiện: ô tô khách. Nhãn hiệu: Mitsubishi. Số máy: 4G63-UM4864. Số khung: RLA00P13WV1000079. Năm, nơi sản xuất: 1997, Việt Nam. Niên hạn sử dụng: 2017. Số chỗ ngồi: 12 chỗ. Trọng lượng bản thân: 1420 kg. Loại nhiên liệu: xăng. Thể tích làm việc của động cơ: 1.997 cm3.

3.2. Giá khởi điểm: 11.360.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu, ba trăm sáu mươi ngàn đồng).

Giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản phải chịu chi phí vận chuyển, các chi phí liên quan và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 26/3/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/3/2018 (trong giờ hành chính), tại Thư viện tỉnh Khánh Hòa.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/3/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 30/3/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng / 1 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 1.500.000 đồng / 1 hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 30/3/2018. Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo. Trường hợp nộp bằng chuyển khoản thì số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm trong ngày 30/3/2018, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp hoặc trường hợp người tham gia đấu giá và Trung tâm có thỏa thuận khác

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo 02 cách sau:

+ Cách 01: nộp tiền mặt tại Trung tâm

+ Cách 02: chuyển khoản theo các thông tin sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản, từ ngày 22/3/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 30/3/2018(trong giờ hành chính).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà Trung tâm đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có :

a) Đối với cơ quan, tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu của Trung tâm);

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

- CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

- Trường hợp đăng ký thay phải có Giấy ủy quyền đăng ký tham gia đấu giá, có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

b) Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

- CMND hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

- Trường hợp đăng ký thay phải có Giấy ủy quyền đăng ký tham gia đấu giá, có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 04/4/2018 tại Trung tâm.

9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền trúng đấu giá còn lại phải được thanh toán trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Trung theo quy định tại khoản 7 Điều 24 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà – 77 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại (058) 3829213 – 3827698./.