(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Hậu Giang ảnh 1
Đấu giá xe ô tô tại Hậu Giang ảnh 2