(BĐT) - Công ty CP đấu giá số 5 Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản do Huyện ủy Gia Lâm ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội ảnh 1
Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội ảnh 2