(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Liên đoàn lao động tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Hà Giang ảnh 1
Đấu giá xe ô tô tại Hà Giang ảnh 2