(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản của Viễn thông Kiên Giang ủy quyền như sau:
Đấu giá Tài sản và công cụ, dụng cụ thu hồi thanh lý tại Kiên Giang

Lô: Tài sản và công cụ, dụng cụ thu hồi thanh lý

Tài sản có Quyết định thanh lý của Viễn thông Kiên Giang.

Giá khởi điểm: 786.500.000 đồng (Bảy trăm tám mươi sáu triệu, năm trăm ngàn đồng). Đã bao gồm thuế VAT.

Yêu cầu: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề, có giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (Địa bàn hoạt động cả nước hoặc toàn vùng Tây Nam bộ) theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên & Môi trường (Khi đăng ký tham gia đấu giá, đơn vị phải đem theo giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại bản chính và nộp lại bản photo có chứng thực để lưu hồ sơ. Khi đăng ký và đấu giá đơn vị phải có giấy ủy quyền cho người tham dự).

- Thời gian xem tài sản: Xem ngày 14 tháng 03 năm 2017 (Trong giờ hành chính theo sự hướng dẫn của Viễn thông Kiên Giang).

- Tiền đặt trước để tham gia đấu giá: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

- Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 bộ hồ sơ đăng ký.

- Thời gian đăng ký đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00, ngày 15 tháng 3 năm 2017.

- Thời gian bán đấu giá: 8 giờ 00, ngày 17 tháng 03 năm 2017. Tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang.

Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang, số 16 Ngô Quyền, thành phố Rạch Giá. Điện thoại: 077.3816344.