Đấu giá tài sản ô tô 16 chỗ Mercedes

Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản, như sau:
Đấu giá tài sản ô tô 16 chỗ Mercedes

Tên tài sản:   Xe ô tô 16 chỗ Mercedes, BKS 51M – 090.98

Đơn vị có tài sản:  Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn.

-   Giá khởi điểm: 88.000.000 đồng. Giá đã bao gồm thuế GTGT;

-   Số tiền đặt trước: 5.000.000 đồng

Thời gian mua hồ sơ tài sản: Từ  ngày 08/03/2016  đến 09 giờ 00 phút ngày 17/03/2016.

Thời gian xem tài sản: Ngày 11/03/2016 đến ngày 15/03/2016 (vào giờ hành chính) tại  Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn, số 18 – 20 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, Tp, Hồ Chí Minh , Điện thoại: (08) 3940 0388, Fax: (08) 3940 1975.

Thời gian nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 08/03/2016 đến 09 giờ 00 phút ngày 17/03/2016.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 17/03/2016 tại  Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn, số 18 – 20 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, Tp, Hồ Chí Minh.

Địa điểm đăng ký: Văn phòng  Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn, số 18 – 20 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, Tp, Hồ Chí Minh,  Điện thoại: (08) 3940 0388, Fax: (08) 3940 1975.

Kính mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.

Chuyên đề