(BĐT) - Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá tài sản máy móc thiết bị của Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Tài sản thanh lý: Máy tiện CNC SHUN-CHUAN – Đài Loan, kích thước bàn máy 1.000 x 500 x 500mm đã  qua sử dụng  của Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm: 55.000.000đ (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu đồng), đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thời hạn xem tài sản máy móc, đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00, ngày 17 tháng 3 năm 2017.

Thời gian, địa điểm đấu giá:  9 giờ 00 phút, ngày 21/3/2017 tại Phòng họp, Nhà A Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: Phòng QTTB Trường CĐ Công Thương TP. HCM, số 20 Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại 08 37313631.