(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa thông báo bán đấu giá phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vào Công ty Sửa chữa tàu biển Vinalines. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Giá trị phần vốn chào bán là 262 tỷ đồng, tương ứng 88,65% vốn điều lệ thực góp, 33% vốn điều lệ đăng ký. Giá khởi điểm là 81 tỷ đồng (chỉ bằng 30% vốn thực góp).

Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn này của Tổng công ty Hàng hải sẽ đồng thời nhận trách nhiệm đối với phần vốn chưa góp đủ theo cam kết của Tổng công ty theo quy định của pháp luật.

Tính đến thời điểm 30/9/2016, tổng tài sản của Tổng công ty Hàng Hải chỉ còn 136 tỷ đồng, giá trị của các tài sản có tính thanh khoản cao là tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chỉ còn gần 9 tỷ đồng, ngoài ra tài sản cố định là phương tiện vận tải chỉ còn 1,3 tỷ đồng. Báo cáo sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong 3 năm gần đây nhất (2014, 2015, 2016) đều không ghi nhận doanh thu bán hàng.