(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:
Đấu giá sàlan (ghe) vỏ gỗ tại Tiền Giang

- Tài sản tịch thu phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản gồm:

+ Tài sản 1: 01 sàlan (ghe) vỏ gỗ có kích thước 12,7m x 2,75m x 1,3m, trọng tải 25 tấn và động cơ kèm theo gồm 01 động cơ chính D-20CV, 01 động cơ bơm hút cát Komitsu; ống dây hút cát đường kính 100mm x chiều dài 17m.

— Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 43.570.000đồng (Bốn mươi ba triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng).

— Phí tham gia đấu giá: 100.000đồng/hồ sơ.

— Khoản tiền đặt trước: 6.500.000đồng.

+ Tài sản 2: 01 sàlan vỏ thép không biển số đăng ký có kích thước 20,5m x 4,4m x 1,7m, trọng tải 50 tấn và động cơ kèm theo gồm động cơ chính ISUZU – 100CV, động cơ bơm hút cát CUMMINS-mode LAT10; ống dây hút cát đường kính 168mm x chiều dài 22m.

— Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 558.316.000đồng (năm trăm năm mươi tám triệu ba trăm mười sáu ngàn đồng).

— Phí tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ.

— Khoản tiền đặt trước: 83.000.000đồng.

+ Tài sản 3: Ghe hút cát vỏ gỗ, kích thước 13,9m x 2,6m x 1,3m và động cơ kèm theo gồm động cơ chính Yamaha 2T, động cơ bơm hút cát Kia; ống dây hút cát đường kính 100mm x chiều dài: 13m.

— Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 65.130.000đồng (Sáu mươi lăm triệu một trăm ba mươi ngàn đồng).

— Phí tham gia đấu giá: 150.000đồng/hồ sơ.

— Khoản tiền đặt trước: 9.500.000đồng.

- Địa điểm, thời hạn trưng bày tài sản bán đấu giá:

+ Địa điểm:

— Tài sản 1: Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Kỳ Hôn (ấp Tân Tỉnh A, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

— Tài sản 2: Phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy – Công an tỉnh Tiền Giang (Phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

— Tài sản 3: Tàu Cảnh sát đường thủy trạm Kim Sơn (xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, Tiền Giang).

+ Thời hạn: ngày 17/3/2017 trong giờ làm việc.

Khi xem tài sản khách hàng phải có giấy giới thiệu của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá.

- Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản bán đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, đến 11h00 ngày 20 tháng 3 năm 2017.

- Địa điểm, thời hạn đăng ký mua tài sản bán đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, đến 11h00 ngày 20 tháng 3 năm 2017.

- Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản: Vào lúc 08h00 ngày 22 tháng 3 năm 2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá thuộc Sở Tư pháp Tiền Giang, số 17 Hùng Vương, phường 7, TP Mỹ Tho, Tiền Giang hoặc điện thoại 073 3878 775 để biết thêm chi tiết.