(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm Nghiệp Nam Hòa tổ chức đấu giá rừng trồng như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN: Rừng trồng Diện tích: 5,5 ha. Loài cây là Keo lai hom tại khoảnh 2 tiểu khu 161 thuộc xã Phú Sơn, TX Hương Thủy, Tỉnh TT Huế.

  Giá khởi điểm: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

  Tiền đặt trước: 52.000.000 đồng (Năm mươi hai triệu đồng chẵn)

II. THỜI GIAN THAM KHẢO, ĐIỀU KIỆN CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 09/04/2018, ngày 10/04/2018 đến tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm Nghiệp Nam Hòa để xem tài sản

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 13/04/2018 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế-Số 22 Tố Hữu, TP Huế

3. Điều kiện, Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân  đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế theo đúng thời gian quy định.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00’ đến 16 giờ 00’ ngày 12/04/2018, ngày 13/04/2018 và từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 16/04/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số 260.0101.0000.707 tại Ngân hàng Hàng Hải - Chi nhánh Huế (14 B Lý Thường Kiệt).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 14 giờ 00’’ ngày 16/04/2018 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

V. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ:

- Văn phòng Chi nhánh- Số 22 Tố Hữu, Huế. Điện thoại: 0234.3832542-0914079393.

- Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm Nghiệp Nam Hòa. Thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy, TP. Huế. Điện thoại: 0234.3896274 hoặc gặp anh Tri 0914051001