Giá khởi điểm đối với đường thô và đường tinh luyện đều là 2,4 triệu đồng/tấn. Bước giá là 50.000 đồng/tấn. Mỗi đơn giá có số lượng đăng ký là 1.000 tấn đường.

Ảnh minh họa: KT

Ảnh minh họa: KT

Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 vừa thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 103.000 tấn đường trong năm nay, bao gồm 72.000 tấn đường thô và 31.000 tấn đường tinh luyện (mã HS 17.01) năm 2020.

Theo đó, đối tượng và phạm vi tham gia đấu giá là các thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện; thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất. Thương nhân sản xuất đường chỉ được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường thô; thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường tinh luyện.

Giá khởi điểm đối với đường thô và đường tinh luyện đều là 2,4 triệu đồng/tấn. Bước giá là 50.000 đồng/tấn. Mỗi đơn giá có số lượng đăng ký là 1.000 tấn đường.

Phiên đấu giá dự kiến sẽ diễn ra tại Phòng họp tầng 2, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào ngày 2/12/2020./.

Theo VOV