(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng giao dịch Supe - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lâm Thao ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng giao dịch Supe  - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Đ/c: PGD Supe, Khu 9, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 300 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Khu Đồng Khống, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Giá khởi điểm: 852.873.472 đồng; tiền đặt trước: 100.000.000đồng.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/7/2018 đến ngày 10/7/2018. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 42810006618888 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương và hoàn thiện thủ tục tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10h00’, ngày 13/7/2018 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh. Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 898 179 - 0942372346.