(BĐT) - Công ty Cổ Phần Sông Bé thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Tài sản đấu giá:

1. Tài sản thứ nhất: Tài sản của Công ty TNHH TM XNK Tổng hợp và Dịch vụ Hùng Nhơn là công trình Trại chăn nuôi gà lạnh, tọa lạc tại ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Các công trình xây dựng thuộc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hồ sơ gốc số 59/QĐ-UBND-001.22 do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 14/01/2008.

* Giá khởi điểm: 6.044.259.065 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, hai trăm năm mươi chín ngàn, không trăm sáu mươi lăm đồng).

2. Tài sản thứ hai: Tài sản của Công ty Cổ Phần Hùng Nhơn tọa lạc tại ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, gồm: QSDĐ có diện tích 35.278 m2 (6.000 m2 đất SXKD) thuộc thửa đất số 59 tờ bản đồ số 22 thuộc giấy CN QSDĐ số BA 088071 vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 01573 do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 09/02/2010.

Toàn bộ tài sản trên đất gồm công trình xây dựng, cây trồng, máy móc thiết bị phục vụ cho nhà máy phân bón: Căn cứ theo giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hồ sơ gốc số 3164/QĐ-UBND-001.81 do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 09/11/2009 & theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản Ngày 14/8/2015 của Chi cục THADS huyện Đồng Phú.

* Giá khởi điểm: 18.591.964.457 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, năm trăm chín mươi mốt triệu, chín trăm sáu mươi tư ngàn, bốn trăm năm mươi bảy đồng).

3. Tài sản thứ ba: Tài sản của Công ty TNHH SXTM & DVVT XNK Sơn Trung Nguyên tọa lạc tại thôn 8, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tài sản gồm: QSDĐ có diện tích 1.231 m2 đất CLN thuộc thửa đất số 96510 tờ bản đồ số 136 và QSDĐ có diện tích 2.345 m2 đất (400 m2 đất ở) thuộc thửa đất số 96510 tờ bản đồ số 117. Tài sản trên đất gồm: Nhà ở cấp 4C có diện tích 46,6 m2; nhà kho I có diện tích 197,6 m2; nhà kho II có diện tích 229,7 m2; nhà kho III có diện tích 155 m2; nhà trọ có diện tích 138,8 m2; nhà bảo vệ có diện tích 3,75 m2; tường rào xây gạch có diện tích 454,6 m2; sân bê tông có diện tích 601,46 m2.

* Giá khởi điểm: 1.455.137.320 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu, một trăm ba mươi bảy ngàn, ba trăm hai mươi đồng).

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và phiếu chuyển tiền đặt trước tại Công ty Cổ phần Sông Bé – Địa chỉ: 41 Lê Hồng Phong, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước trong giờ hành chính đến hết ngày 06/6/2018 theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 07/6/2018 tại Công ty Cổ Phần Sông Bé – Địa chỉ: 41 Lê Hồng Phong, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Mọi chi tiết liên hệ Số điện thoại: 02713.899997 - 02712.477777.