(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng ảnh 2