(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá Bình Phú tại Phú Yên thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

 

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Sông Hinh, Phú Yên ảnh 1